A család első tagja

A család első tagja aki Ugrára költözik tehát gr. Haller László. Haller fiatalon lesz Máramaros vármegye főispánja. Kultúremberként könyvtárat gyűjt ugrai kastélyában. A felvilágosodás egyik főművének tekintett Fénelon Télémaque-át magyarra fordítja. Fia Gábor tovább folytatja apja kulturális törekvéseit. Könyvtára az egyik legnagyobb a vidéken, a francia kultúra kedvelői, innen kölcsönözhettek francia nyelvű irodalmi műveket. Kazinczy Ferenc, aki járt Ugrán és találkozik Haller Gáborral Nagyszebenben, félig magyarnak félig franciának nevezi a főurat.

A gróf több verset is írt, levelezésben állt kora irodalmáraival, kultúrembereivel: Kazinczy Ferenc, Döbrentei Gábor, Barcsay Ábrahám. Politikai karrierje során Küküllő vármegye főispánja, Erdély kincstartója is volt. Fia Haller Gábor nem töltött be politikai funkciókat, mint ahogy az ő fia György sem, életüket Ugra gazdasági fejlesztésének szentelték ( Az 1830-as években pld. üvegház volt Ugrán ahol ananász is termett).

Bejelentkezési űrlap
Regisztrációs űrlap