Istoria noastră
Istoria se dezvoltă, arta rămâne
Fóris family
After the building has been returned to its original owners by the state, the Haller family sold it to the Fóris family from Targu Mures. Since 2011 the castle functions as a hotel.
1875
Haller Ferenc
1875-ben gr. Haller Ferenc halálával kihal a család Szentpálon lakó ága. Haller Ferenc az ugrai ifj. Haller Györgyre testálja a szentpáli birtokot. Így kerül egy kézre újra a két birtok. Ugra elveszíti addigi fontosságát és a szentpáli kastély mellett egy másodlagos rezidencia szerepét tölti be. Az ugrai kastély alapjait a 17. századig lehet visszavezetni. Talán a mai borpince őrzi ennek a korai udvarházszerű épületnek az emlékét. A ma látható épület valamikor a 18-19 század fordulóján épült. Stílusában a késői barokk elemeit lehet felfedezni. Az 1949-es államosítás után a kastélyban több intézmény is működött: iskola, internátus, pékség, raktar .
2011
Familia Fóris
După ce familiei Haller i-au restituit castelul, acesta a fost vândut familiei Foris din Târgu Mureş. Din 2011 castelul functionează ca şi Pensiune-Restaurant-Cramă.
1949
1949
Temeliile castelului din Ogra au fost puse în secolul al-XVII-lea. Crama e cea care păstrează amintirea reşedinţei de cândva al acestui edificiu. Ceea ce vedem astăzi a fost construit între secolele XVIII-XIX, stilul lui fiind post-baroc. După naţionalizarea din 1949 castelul a funcţionat ca şi şcoală, internat, sfat popular.
1830
A család első tagja
A család első tagja aki Ugrára költözik tehát gr. Haller László. Haller fiatalon lesz Máramaros vármegye főispánja. Kultúremberként könyvtárat gyűjt ugrai kastélyában. A felvilágosodás egyik főművének tekintett Fénelon Télémaque-át magyarra fordítja. Fia Gábor tovább folytatja apja kulturális törekvéseit. Könyvtára az egyik legnagyobb a vidéken, a francia kultúra kedvelői, innen kölcsönözhettek francia nyelvű irodalmi műveket. Kazinczy Ferenc, aki járt Ugrán és találkozik Haller Gáborral Nagyszebenben, félig magyarnak félig franciának nevezi a főurat. A gróf több verset is írt, levelezésben állt kora irodalmáraival, kultúrembereivel: Kazinczy Ferenc, Döbrentei Gábor, Barcsay Ábrahám. Politikai karrierje során Küküllő vármegye főispánja, Erdély kincstartója is volt. Fia Haller Gábor nem töltött be politikai funkciókat, mint ahogy az ő fia György sem, életüket Ugra gazdasági fejlesztésének szentelték ( Az 1830-as években pld. üvegház volt Ugrán ahol ananász is termett).
1949
After 1949 many institutions were headquartered in the building during the communist era: schools, boarding schools and the council had its seat here as well.
Death of earl Ferenc Haller
In 1875, with the death of earl Ferenc Haller, the family’s Szentpál branch died out. Ferenc Haller gave the estate of Szentpál to György Haller junior, so the two estates were at the same owner once again. At this time Ugra lost its importance and became a secondary residence besides the castle at Szentpál. The history of the castle at Ugra can be traced back to the XVIIth century: the current wine cellar might be keeping the history of this early mansion-like building. The current building has been built around the XVIII-XIX-th century. Its stile is reminiscent of the late baroque.
1610
Haller István
Haller István 1610-ben kezdi el építeni szentpáli várát. Fia Haller János politikus, író a Hármas História fordítója. Az ő fia Haller István szerzi meg a család számára a bárói rangot 1699-ben és az ő fiai László, Gábor és János 1713-ban a grófi címet kapnak. István fiai közül Haller Gábor örökli Szentpál és Ugra településeket a vagyon felosztása után. Gábor Károlyi Klárával, Károlyi Sándor kuruc generális leányával köt házasságot. Haller Gábor korai, 1723-as halála után az özvegy egyedül vezette birtokait és nevelte gyerekeit. Ebből a házasságból születtek László és Gábor. A birtokok felosztása után, Marosugra Lá lesz.
1875
Moartea lui Haller Francisc
Odată cu moartea lui Haller Francisc din 1875, a pierit şi ultimul membrul al familiei de pe proprietatea din Sânpaul. Haller Francisc trece proprietatea din Sânpaul pa numele lui Haller Gheorghe, care se ocupa de castelul din Ogra. Aşa ajung cele două proprietăţi să fie administrate de aceeaşi persoană. Ogra îşi perde din valoare, şi ajunge pe locul al doilea după reşedinţa din Sânpaul.
1830
Primul membrul al familiei
Primul membrul al familiei care s-a mutat în Ogra a fost groful Haller Ladislau. Încă de tânăr a devenit administratorul judeţului Maramureş. Fiin un om inteligent, şi-a făcut o bibliotecă proprie în castelul din Ogra. A tradus în limba maghiară una din operele principale ale lui Fenelon, Telemaque. Fiul său, Gabriel, a continuat cu planurile culturale ale tatălui său. Biblioteca sa e una din cele mai mari din regiune, iubitorii culturii franceze de aici puteau împrumuta cărţi din literatura franceză. Kazinczy Francisc, care a umplat la Ogra şi s-a întâlnit cu Haller Gabriel în Sibiu, l-a numit pe grof jumătate maghiar, jumătate francez. Groful a scris mai multe poezii şi îşi trimiteau scrisori cu renumiţi oameni din literatura maghiară din acea perioadă. Fiul său Haller Gabriel nu a îndeplinit nici o funcţie politică, cum nici fiul său Gheorghe, şi-au dedicat timpul dezvoltării economice (în anii 1830 de exemplu, în Ogra s-a cultivat chiar şi ananas, în sere).
1609
Ruprecht egyik fia
Ruprecht egyik fia, ifjabb Ruprecht pedig Budán telepedett le és megalapítója a Hallerek magyar ágának. Ruprecht családi kapcsolatokat teremtett a középkori Buda patríciátusának képviselőivel. Fiai közül Péter Erdélybe költözve megalapította a Hallerek erdélyi ágát. Haller Péter szebeni bíró, tanácsos a család első birtokainak a szerzője Erdélyben. Fia Gábor sógorságba kerül Bocskai Istvánnal, a későbbi fejedelemmel. Az ő fia István szerzi meg Szentpál és Ugra birtokokat 1609-ben.
István Haller
His son, István Haller obtained the rank of baron for the family in 1699 and his sons, László, Gábor and János got the title of earl in 1713. Gábor was the one to inherit Szentpál and Ugra after dividing the family fortune. Gábor married Klára Károlyi, the daughter of Sándor Károlyi, a kuruc general. After the early death of Gábor Haller in 1723, his widowed wife led the estate and raised their children, László and Gábor on her own. After dividing the family fortune, László got Ugra and Gábor got Szentpál. This way the first member of the family to move to Ugra was earl László Haller. He became the sheriff of Máramaros county at an early age. As a fan of culture, he started collecting books at the castle in Ugra. He translated to Hungarian one of the main works of the enlightenment, Fénelon’s Télémaque. His son, Gábor, wanted to continue his father’s cultural work. His private library was one of the largest in the area, fans of French culture would borrow French literature from him. Ferenc Kazinczy, who visited Ugra and met Gábor Haller in Szeben, said that he was half French, half Hungarian. The earl wrote many poems and exchanged letters with some of the most important figures of literature and culture of his time, like Ferenc Kazinczy, Gábor Döbrentei and Ábrahám Barcsay. During his political career, he was the sheriff of Küküllő county and treasurer of Transylvania. His son, Gábor Haller didn’t have any political titles, and neither did his nephew, György Haller – they dedicated their lives to the economic development of Ugra (in the 1830’s they had a greenhouse at Ugra, where they even grew pineapples).
Hungarian relations of the Haller family
Hungarian relations of the Haller family began with Sen. Haller Ruprecht, who got the right from king Ulászló II (1490-1516) to buy land in Hungary for 4000 forints. One of his sons, Ruprecht junior became related with the representatives of the patricians in middle-age Buda. His son, Peter moved to Transylvania and founded the Transylvanian branch of the family. Peter Haller, judge and counselor at Szeben, obtained the first estates for the family in Transylvania. His son, Gábor became the brother-in-law of Bocskai István, who later became Prince of Transylvania. Gábor’s son, István obtained the estates at Szentpál and Marosugra in 1609. István Haller started constructing his castle at Szentpál in 1610. His son, János Haller was a politician and writer, known for translating the Hármas História.
1490
A Hallerek magyar kapcsolatai
A Hallerek magyar kapcsolatai id. Haller Ruprecht-el kezdődnek, aki II Úlászló (1490-1516) magyar királytól jogot kapott, hogy 4000 forintért Magyarországon birtokot vásároljon.
1609
Relaţiile familiei Haller
Relaţiile familiei Haller au început cu Haller Ruprecht cel bătrân, care a primit acordul regelui Ulaszlo al-II-lea, de a cumpăra proprietate în Ungaria cu 4000 de forinţi. Fiul lui Ruprecht, Ruprecht cel tânăr, s-a stabilit în Buda şi de la el a pornit ramura maghiară a familiei Haller. Fiul lui Petru s-a mutat în Transilvania şi de la el a pornit ramura transilvăneană a familiei. Haller Petru a fost judecătorul Sibiului, el a obţinut primele proprietăţi în Transilvania. Fiul său Gabriel, devine cumnatul lui Bocskai Ştefan, cel care avea să devină domnitor. Fiul lui Ştefan obţine proprietăţile din Ogra şi Sânpaul în 1609. Haller Ştefan a început construirea Castelului din Sânpaul în 1610. Nepotul său, Haller Ştefan, obţine statutul de baron în 1699, iar fii săi Ladislau, Gabriel şi Janos statutul de grofi în 1713. Dintre fii lui Ştefan, Gabriel a moştenit proprietăţile din Ogra şi Sânpaul, după împărţirea averii. Gabriel se însoară cu fata lui Karolyi Alexandru, Karolyi Klara. După moartea lui din 1723, văduva s-a ocupat singură de creşterea copiilor şi de administrarea proprietăţilor. Din căsătoria lor s-au născut Ladislau şi Gabriel. La împărţirea averii, Ladislau a primit castelul din Ogra iar Gabriel cel din Sânpaul.
1198
Istoria familiei Haller
Istoria familiei Haller a început în secolul al XII-lea, locul lor de origine se consideră a fi Nurnberg. Primii descendenţi ai familiei au fost cunoscuţi sub numele de Frigyes, Hildebrand, Gheorghe şi Vilmos, fiind menţionaţi în documente din 1198. Despre relaţia dintre ei nu se ştiu prea multe, cum nu suntem siguri nici de faptul că de la ei derivă restul familiei. Strămoşul familiei este considerat Ulrich Haller din secolul al XIII-lea. În următoarele trei secole membrii familiei au fost unii din cei mai influenţi din oraşul Nurnberg şi înprejurimi.
1198
A Hallerek története
A Hallerek története a XII. században kezdődik. A Frankföldi (ma Bajorország) Nürnberg városát tartják ősi származási helyüknek. Az első ismert Hallerek: Frigyes, Hildebrand, György és Vilmos 1198-ba jelennek meg dokumentumokban. Hogy milyen viszonyban állhattak egymással nem tudjuk, és nem lehet tudni, hogy melyiküktől származik le a mai család (ha egyáltalán tőlük). A család ősatyjának Ulrich Hallert tekintik a XIII. századból, aki pénzverő mesterként működött. A következő három évszázadban a család tagjai Nürnberg városának és környékének legbefolyásosabb patrícius családai közé kerültek.
The first Hallers
The city of Nürnberg in Franconia (today Bavaria) is considered to be their city of origin. The first Hallers – Frigyes, Hildebrand, György and Vilmos – have been mentioned in documents from 1198. It is not known how were they related, and it is also unknown, which one of them is the ancestor of the family – if any one of them is at all. Ulrich Haller, a master of the mint from the XIIIth century is considered the patriarch of the family. Members of the family became one of the most influential patrician families of Nürnberg and the nearby towns.
2011
Fóris family
After the building has been returned to its original owners by the state, the Haller family sold it to the Fóris family from Targu Mures. Since 2011 the castle functions as a hotel.
1949
1949
After 1949 many institutions were headquartered in the building during the communist era: schools, boarding schools and the council had its seat here as well.
1875
Death of earl Ferenc Haller
In 1875, with the death of earl Ferenc Haller, the family’s Szentpál branch died out. Ferenc Haller gave the estate of Szentpál to György Haller junior, so the two estates were at the same owner once again. At this time Ugra lost its importance and became a secondary residence besides the castle at Szentpál. The history of the castle at Ugra can be traced back to the XVIIth century: the current wine cellar might be keeping the history of this early mansion-like building. The current building has been built around the XVIII-XIX-th century. Its stile is reminiscent of the late baroque.
1713
István Haller
His son, István Haller obtained the rank of baron for the family in 1699 and his sons, László, Gábor and János got the title of earl in 1713. Gábor was the one to inherit Szentpál and Ugra after dividing the family fortune. Gábor married Klára Károlyi, the daughter of Sándor Károlyi, a kuruc general. After the early death of Gábor Haller in 1723, his widowed wife led the estate and raised their children, László and Gábor on her own. After dividing the family fortune, László got Ugra and Gábor got Szentpál. This way the first member of the family to move to Ugra was earl László Haller. He became the sheriff of Máramaros county at an early age. As a fan of culture, he started collecting books at the castle in Ugra. He translated to Hungarian one of the main works of the enlightenment, Fénelon’s Télémaque. His son, Gábor, wanted to continue his father’s cultural work. His private library was one of the largest in the area, fans of French culture would borrow French literature from him. Ferenc Kazinczy, who visited Ugra and met Gábor Haller in Szeben, said that he was half French, half Hungarian. The earl wrote many poems and exchanged letters with some of the most important figures of literature and culture of his time, like Ferenc Kazinczy, Gábor Döbrentei and Ábrahám Barcsay. During his political career, he was the sheriff of Küküllő county and treasurer of Transylvania. His son, Gábor Haller didn’t have any political titles, and neither did his nephew, György Haller – they dedicated their lives to the economic development of Ugra (in the 1830’s they had a greenhouse at Ugra, where they even grew pineapples).
1490
Hungarian relations of the Haller family
Hungarian relations of the Haller family began with Sen. Haller Ruprecht, who got the right from king Ulászló II (1490-1516) to buy land in Hungary for 4000 forints. One of his sons, Ruprecht junior became related with the representatives of the patricians in middle-age Buda. His son, Peter moved to Transylvania and founded the Transylvanian branch of the family. Peter Haller, judge and counselor at Szeben, obtained the first estates for the family in Transylvania. His son, Gábor became the brother-in-law of Bocskai István, who later became Prince of Transylvania. Gábor’s son, István obtained the estates at Szentpál and Marosugra in 1609. István Haller started constructing his castle at Szentpál in 1610. His son, János Haller was a politician and writer, known for translating the Hármas História.
1198
The first Hallers
The city of Nürnberg in Franconia (today Bavaria) is considered to be their city of origin. The first Hallers – Frigyes, Hildebrand, György and Vilmos – have been mentioned in documents from 1198. It is not known how were they related, and it is also unknown, which one of them is the ancestor of the family – if any one of them is at all. Ulrich Haller, a master of the mint from the XIIIth century is considered the patriarch of the family. Members of the family became one of the most influential patrician families of Nürnberg and the nearby towns.

 

 

 

 

Login Form
Register Form